ثبت شکایات از طریق ایمیل:  info@havata.ir و شماره‌ی تلفن دفتر توسط مدیریت محترم پیگیری می‌گردد: ۰۲۶۳۶۷۰۹۵۰۰

همچنین دوستان با هماهنگی قبلی می‌توانند بصورت حضوری به شرکت مراجعه کنند